BRUDD

Brudd i forhandlinger om ny særavtale
HSH og NF/NKF/Utdanningsforbundet har hatt forhandlinger om ny særavtale (arbeidstidsavtalen) for undervisningspersonalet i folkehøgskolen.

Avtalen utløp 31.12.2009.

I dag 2. juni konkluderte partene med at en ikke er enige om en ny særavtale. NF/NKF/Utdanningsforbundet vil fremme krav om særavtale i forbindelse med hovedtariffoppgjøret som starter 15. juni

NF/NKF/Utdanningsforbundets krav er de samme overfor HSH som det som ble resultatet av forhandlingene med KS (kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler).

 

Knut Simble

Daglig leder i NF

Kalender