Dansens dannende potensial

Birgitte Kaufmann Olsen er dansepedagog og avdelingsleder på Trøndertun folkehøgskole. Hennes masteroppgave tar utgangspunkt i problemformuleringen: Hvordan kan dannelsesperspektivet i dans diskuteres gjennom å undersøke forstudium i dans på folkehøgskole?

Birgitte har i oppgaven undersøkt om arbeid med dans på høyt nivå er forenelig med folkehøgskolepedagogikken og folkehøgskolens verdier omkring dannelse. Hun har stilt seg spørsmål som: Hva er dansens dannende potensiale? Finnes dette hos tidligere elever? Hvordan legger jeg og mine kolleger til rette for at dannelse skal skje, gjennom dansen, som lærere på folkehøgskole?

Hensikten med oppgaven har vært å undersøke om arbeid med faget scenisk dans på folkehøgskole er dannende i elevenes liv, og om og hvordan undervisning på forstudium i dans på folkehøgskole legger til rette for elevens personlige vekst. Hun har gjennom undersøkelser kommet frem til hva i deres praksisfellesskap på danselinjen på Trøndertun som er viktig for å skape forutsetningen for at danning kan skje.

Foto: Arne Hauge

Gjennom Å SE, Å TRYGGE og Å UTFORDRE muliggjør læreren fire potensialer hos eleven, som igjen muliggjør individets vekst. Disse er det kroppslige, det relasjonelle, det faglige og det emosjonelle potensialet, som sammen utgjør et potensial for danning av det hele mennesket.

Les hele masteroppgaven her: Dansens dannende potensial

Kalender