Distriktslagene historie

Landsmøtet vedtok enstemmig å legge ned distriktslaget som formelt ledd i Folkehøgskoleforbundet. Folkehøgskoleforbundet vil imidlertid arbeide aktivt for at de distriktsvise drøftingsdagene består og utvikles videre.

Landsmøtet sluttet seg derfor til styrets forslag til ambisjoner for aktivitet knyttet til de distriktsvise drøftingsdagene med videre.

Oppdaterte og gjeldende vedtekter finner du her.

Kalender