Dramatisk kutt for folkehøgskolene

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 innebærer kutt på 45 millioner. - Vi er svært skuffet over forslaget Regjeringen legger frem i dag, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet. – Kuttet vil få store konsekvenser for enkeltskoler og elever, og rammer usolidarisk i en tid der folkehøgskolene har rekordmange elever, sier Netland.

Aldri har det vært mer populært å gå på folkehøgskole! Denne høsten startet over 7700 elever på folkehøgskole. Det er ny rekord for tredje år på rad.

– Veksten i folkehøgskolen er et tydelig signal til resten av Skole-Norge. Stadig flere elever er slitne etter karakterpress på videregående, og sier de ønsker et annerledes år før videre studier. 1/3 av elevene har ikke fullført videregående skole. Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til videre læring, sier Odd Arild Netland.

– Sett i lys av frafallsproblematikken, både i den videregående skolen og i høyere utdanning generelt, er dagens signaler fra Regjeringen alarmerende, sier Netland.

Kutter 45 millioner

Kuttet er tredelt:

  1. Regjeringen foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene med 25 millioner.
  2. I tillegg rammes studiestøtten til elevene. Dette utgjør totalt et kutt på 11 millioner.
  3. Regjeringen tar heller ikke høyde for elevveksten folkehøgskolene har hatt de siste årene. Som følge av det, mangler nye 9 millioner i budsjettet.

– Dette er tredje gang på fire år Regjeringen Solberg foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene.

I 2014 og 2015 ble forslagene nedstemt av et samlet Storting.

Før Stortingsvalget i september lovet både KrF, Venstre, SV og Senterpartiet å jobbe for økte midler til folkehøgskolene. – Vi regner med at disse partiene også nå kjemper vår sak inn i budsjettarbeidet og håper Stortinget også denne gangen nuller ut kuttet, sier Netland.

Kalender