Dramatisk løftebrudd for folkehøgskolene fra regjeringen

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2015 innebærer er kutt på 32 millioner kroner til folkehøgskolene. - Vi er svært skuffet over forslaget regjeringen i dag presenterer, sier Odd Arild Netland, daglig leder av Folkehøgskolerådet. - Kuttet vil få store konsekvenser for enkeltskoler og elever, og henger ikke sammen med tidligere lovnader fra regjeringspartiet Høyre.

I Høyres partiprogram står det at de vil jobbe for «å sikre et bredt folkehøgskoletilbud». Dagens forslag signaliserer noe helt annet.

– Vi opplever dette som et tydelig løftebrudd fra regjeringen, sier Odd Arild Netland. Folkehøgskolene har de siste årene opplevd et solid høyt elevtall, og undersøkelser viser at folkehøgskoleåret gjør elevene mer motivert for videre læring.

Sett i lys av frafallsproblematikken, både i den videregående skolen og i høyere utdanning generelt, er dagens signaler fra regjeringen urovekkende, sier Netland.

 

Dramatisk kutt

Kuttet er todelt. Regjeringen foreslår å kutte studiestøtten for elevene fra 10 til 9 måneder. Dette utgjør et kutt på 12 millioner.

– Vi forstår ikke dette kuttet, sier Netland. – Folkehøgskolene har i dag 198 skoledager, akkurat det samme antallet skoledager som andre utdanningsforløp i Norge.

Det var i sin til Høyre og Kristin Clemet som innførte 10 måneders studiestøtte også for folkehøgskolene, etter massivt påtrykk fra Stortinget.

I tillegg kuttes støtten til folkehøgskolene med 20 millioner kroner.

 

Løftebrudd

Tidligere i år ytret flere fylkesledere i Unge Høyre et ønske om å fjerne statsstøtten til folkehøgskolene. Moderpartiet forsikret da at de ikke sto inne for et lignende kutt til skoleslaget.

– Dette er ikke Høyre-politikk, og det er heller ikke noe vi planlegger å gjøre. Folkehøgskolene leverer et viktig tilbud til mange, uttalte Henrik Asheim (medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) til Bergens Tidende 31. mars 2014.

Så sent som i går sa Kristin Vinje, også hun i KUF-komiteen, at høyre vil jobbe for å sikre et bredt folkehøgskoletilbud.

I dag presenterer de likevel et reelt kutt på over 32 millioner. For elever og flere av skolene vil dette få dramatiske konsekvenser.

– Vi regner med at samarbeidspartiene KrF og Venstre nå kommer på banen og sikrer fortsatt gode betingelser for folkehøgskolene også i 2015, sier Netland.

Kalender