Drukner folkehøgskolens ønsker i prosessen om statsbudsjettet?

I regjeringens budsjettforslag for 2017 var folkehøgskoleelever ekskludert fra opptrappingen til elleve måneders studiestøtte. Budsjettavtalen i helgen har dessverre ikke endret på dette, selv om KrF, Venstre, SV og Senterpartiet har lagt inn opptrappingen i studiestøtten også til elever ved folkehøgskoler i sine alternative budsjetter.

Fire partier har lagt inn ekstra støtte til folkehøgskolene i sine alternative budsjett

Budsjettforslaget legger dermed opp til grov forskjellsbehandling av studenter i høyere utdanning. -Vi forstår ikke at folkehøgskolene holdes utenfor i forslaget til opptrappingen i studiestøttenivået, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland. – Å inkludere folkehøgskoleelevene i den økte studiestøtten vil koste rundt 5 millioner i 2017. Det ser ut som om regjeringen, med støtte av Venstre og KrF, er i ferd med å lage et A-lag og et B-lag i norsk utdanning. At folkehøgskolene ikke inkluderes i opptrappingen er rett og slett smålig, og uttrykk for et svært snevert kompetansesyn.

I tillegg har folkehøgskolene bedt om en mindre støtte til det stort anlagte bærekraftprosjektet i samarbeid med Fremtiden i våre hender, samt til koordinering av folkehøgskolenes innsats for integrering av unge enslige flyktninger. At heller ikke dette er tatt til følge i forslaget til kommende års statsbudsjett rimer dårlig med regjeringen og Stortingets innsats for å nå FNs bærekraftsmål og målsetninger for fremtidens skole.

Nå setter vi vår lit til KrF og Venstre i KUF-komiteen, forhåentlig støttet av Høyre og FrP, samt de øvrige partiene.   

Kalender