Elevene svært fornøyd med året på folkehøgskole

Elevene ved norske folkehøgskoler nok en gang er å anse som meget godt tilfreds med året ved folkehøgskolen. - I følge elevene så har folkehøgskolene et godt faglig innhold, et engasjert og kompetent personale og relevante studieturer, forteller Høst i EPSI Norway. Dette i kombinasjon med et godt sosialt miljø på folkehøgskolene bidrar til at elevene er meget godt fornøyd.

Målingen foretas hvert år. Denne målingen forteller at tilfredsheten blant universitetsstudenter går noe frem fra i fjor. Høyskolestudentene er fortsatt de minst fornøyde, mens altså elevene ved folkehøgskolene igjen viser stor tilfredshet med folkehøgskoleåret.

EPSI Norge presenterte 24. november en ny og omfattende studie av utdanningsløpet i Norge. Denne målingen fra EPSI, hvor 1300 nordmenn har blitt intervjuet, avdekker til dels store forskjeller i brukeropplevelsen gjennom utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning.

– Brukertilfredsheten med barnehager, ungdomskoler og universiteter går frem, mens den for videregående skoler faller tilbake, sier Fredrik Høst daglig leder i EPSI Rating Norge.

 

Ungdomsskole frem, videregående skole tilbake

I målingen av foreldretilfredsheten med skolen så viser studien en tydelig fremgang for ungdomsskolen. Barneskolen ligger omtrent på samme nivå som i fjor, mens videregående skole får en noe svakere tilbakemelding. – Den faglige kompetansen til lærerne oppleves jevnt over som god både i grunnskolen og i den videregående skolen, men lærerne i grunnskolen er i følge foreldrene flinkere til både å engasjere barna og til å gi nødvendig oppfølging, sier Høst.   

Kalender