Elever på folkehøgskole mest fornøyd!

Årets EPSI-undersøkelse konkluderer med at det er tydelig at folkehøgskoleelever skiller seg ut med en elevtilfredshet som er meget høy. Studien fra EPSI viser at tilfredsheten blant elever og studenter ved både folkehøgskoler og annen høyere utdanning går noe frem, mens tilfredsheten blant studenter ved høgskoler går noe tilbake.

Det er tredje gangen EPSI undersøker elevtilfredshet i folkehøgskole sammenliknet med all annen utdanning. Det startet veldig bra, og har siden bare økt. På en skala fra 0 til 100, der alt over 75 er meget tilfreds, har folkehøgskolene økt sin indeksverdi fra 77,2 i 2012 til nå 79,5. Til sammenlikning oppnår høyskoler 64,3 og universitetene 66,2.

 

Overgår forventninger

Tilbakemeldingene fra elever og studenter vitner om at de har hatt relativt moderate forventninger til sine skoler og universiteter før de startet studiene. Derimot så viser denne målingen at folkehøgskolene med sitt tilbud i mye større grad enn universiteter og høyskoler klarer å leve opp til, og i mange tilfeller også å overgå, elevenes forventninger.

Som tidligere målinger har vist så er elever ved norske folkehøgskoler meget godt tilfreds med miljøet på skolen. Dette sett sammen med et engasjert og kompetent personale, godt faglig innhold og relevante studieturer bidrar til at elevene trives godt ved folkehøgskoler.

Kilde: EPSI Norway as

Kalender