En viktig møtesplass – Velkommen til junimøtet 2014 på Namdals

Namdals folkehøgskole og Folkehøgskoleforbundet har gleden av å invitere deg til årets Junimøte. Et innholdsrikt program skal hjelpe oss å løfte blikket og se framover i jobben vår for elevene og i og for frilynt folkehøgskole. Dette kommer til å bli en god start på sommeren!

Folkehøgskolen er deg og meg – alle vi som har vårt daglige arbeid i folkehøgskolen, sammen med elevene. Dermed er det oss, sammen, som kan utvikle den videre. Vi er avhengige av å møtes – for påfyll, refleksjon, inspirasjon – og for å ha det kjekt i lag med andre folkehøgskolevenner.

 

Litt om innholdet

Klimaendringene utfordrer, enten vi liker det eller ikke. Hans Olav Hygen er klimaforsker og vil gi oss et oppdatert og helhetlig bilde av hva som egentlig foregår med klimaet. Fra Danmark kommer Mette Øyås Madsen fra Brandbjerg højskole. Hun vil holde en workshop om narrativ veiledning – en metode hun presenterte på Nordisk Vårkonferanse i fjor. Vi skal rette blikket mot frilynt folkehøgskoles kjerne og framtid, og vi tar et blikk på vår egen historie ved Arild Mikkelsen – i anledning 150 års jubileet for frilynt folkehøgskole i Norge. Nye tider utfordrer også arbeidstidsordninger, og vi har satt av tid til å reflektere sammen omkring dette temaet. I tillegg blir det kulturelle innslag; bokbad med forfatter Solveig Vidarsdotter, og foredrag fra skuespiller Magne Olav Brevik om Undset, Falkberget og Duun.

På Junimøtet er det plass til alle de kjekke tingene – og hovedmålet er å inspirere hverandre til å fortsette å holde folkehøgskolefanen høyt. Vi håper derfor at vi blir mange som samles i vakre omgivelser på Namdals folkehøgskole, nord i spennende Nord-Trøndelag. Junimøtet går også i år parallelt med samling for praktisk personale i folkehøgskolen. Det gir oss mange muligheter og fordeler: Med samlede ressurser får vi til mer, blir flere og kan ha flere valgmuligheter i de to programmene. Og det blir mer sosialt! Se vedlagt program for detaljer.

 

Påmelding så snart som råd og senest 1. mai til kontor@namdals.fhs.no

Vi regner med godt frammøte. Av praktiske grunner må vi gå etter prinsippet først til mølla.

 

Vi gleder oss til noen inspirerende og gode sommerdager sammen med deg og andre folkehøgskolekolleger og -venner, i Grong 2. til 5. juni!

Kalender