Enighet i forhandlingene med Virke – hovedoppgjøret i havn

Forhandlingene om nye overenskomster ble fullført natt til 13. juni. Den økonomiske rammen ble den samme som i de tilsvarende offentlige tariffområdene. Utdanningsoverenskomsten, som gjelder for alle ansatte i de frilynte folkehøgskolene, har de samme lønnsjusteringene som i KS-avtalen. De nye lønnssatsene gjelder fra 1. juni.

Det generelle lønnstillegget i Utdanningsoverenskomsten er på 2,7 prosent eller minst 12 000 kroner. Tilleggene er innarbeidet i de nye minstelønnssatsene. Se nedenfor. Lørdags- og søndagstillegget er økt fra 35 kroner til 50 kroner per time.

Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,2 % per 1. august 2012.

Lokale tillegg som ansatte fikk i lokale forhandlinger per 1. august 2010 og/eller 1. januar 2011 skal komme i tillegg til ny sentral minstelønn i tariffperioden.

Den nye Utdanningsoverenskomsten gjelder fra 1. mai 2012 til 30. april 2014. Virkningsdato for lønnsendringene er 1. juni 2012.

 

Se også pressemelding fra Utdanningsforbundet.

 

Minstelønnssatser fra 1. juni 2012

 

Stillingsgrupper

0 år

4 år

8 år

10 år

 

A Stillinger uten særskilt krav om utdanning

262 100

267 200

282 200

328 300*

 

B Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

302 700

307 000

310 200

358 800

 

C Stillinger med krav om høyskoleutdanning

350 900

357 900

369 900

402 000

 

D Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

369 500

376 000

382 200

430 000

 

E Stillinger med krav om mastergrad

400 000

4100

447 000

472 700

 

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Lærer

355 100

364 000

374 000

391 000

435 200

Adjunkt

395 900

405 800

417 700

424 500

463 200

Adjunkt med tilleggsutdanning

413 900

424 300

436 700

451 400

493 800

Lektor

433 500

442 100

449 400

478 600

531 000

Lektor med tilleggsutdanning

448 400

459 700

473 100

494 500

555 100

 

*)Pr. XX 2012 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 338 300,- i 100 prosent stilling. Bestemmelsen gjelder forholdsmessig for deltidsansatte.

Merknad: Beløpet skal deretter reguleres med den prosentvise endringen pr. 1.5 av folketrygdens grunnbeløp (G) basert på foregående års G-regulering.

Kalender