Enighet i forhandlingene om Landsoverenskomst for utdanning

Den 15. november 2022 ble det enighet i hovedoppgjøret på Virke-området.

Svarfrist er satt til 2. desember, så resultatet skal ikke iverksettes før oppgjøret er vedtatt. I vedlagte protokoll kan dere lese alle endringer, som i hovedsak er:

  • Rammen for oppgjøret er på 3,84 %
  • I garantilønnssystemet får alle et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 fra 1. mai 2022
  • Alle i stillingsgrupper med 5 og 6 års utdanning og minst 16 års ansiennitet får et sentralt tillegg på mellom 4.500 og 7.000 med virkning fra 1. januar 2023
  • Lørdags-, søndags- og nattilleggene øker vesentlig fra 1. januar 2023
  • Ledere får et generelt tillegg på 2,6 %
  • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger

Vedlegg: Utdrag fra Protokoll 15.11.2022 HUK-oppgjøret 2022

Kalender