Enighet i lønnsoppgjøret med Virke

Den 19. juni kom Virke og organisasjonene til enighet i årets lønnsoppgjør for Landsoverenskomst for utdanning. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn.

I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Oppgjøret følger resultatet i korresponderende tariffområder. Svarfrist for vedtakelse er torsdag 29. juni, så oppgjøret kan ikke iverksettes før det er vedtatt. Vi vil da sende ut rundskriv med redegjørelse av resultatet. Se forhandlingsprotokollen her.

Kalender