Enighet om årsrammen for undervisning

Virke og de berørte organisasjonene er blitt enige om forståelsen av årsrammen for undervisning for lærerne i folkehøgskolene.

Det har vært tvist mellom Virke og Utdanningsforbundet, NF og NKF om forståelsen av årsrammen for undervisning for folkehøgskolelærere. Etter møter mellom partene er det oppnådd enighet om kjernepunktet i tvisten: Årsrammen for undervisning er å forstå som 637 timer à 45 minutter. Protokollteksten i sin helhet er sendt til de tillitsvalgte i NF-rundskriv 2-2013.

 

-Knut Simble, daglig leder i NF er glad for at det nå kan settes strek for det som lenge så ut som uenighet, og at organisasjonene kan komme i gang igjen med det partssammensatte utvalgsarbeidet om ny særavtale på Virke-området. Særavtalen fra 2011 gjelder fortsatt da ingen av partene har sagt den opp pr. 31.12.12.

Kalender