Enighet om ny særavtale på Virke-området

Det ble enighet om ny Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen tirsdag 13. desember. Avtalen gjøres gjeldende fra neste skoleår.

Avtalen det nå er enighet om er mer brukervennlig og bedre tilpasset undervisningspersonalet som jobber i folkehøgskolene. Den øker også ulempetillegget fra 1.1.2023.

Det er avtalt fellesskolering på nyåret, hvor tillitsvalgte og skoleledelse inviteres med to hver.

Vi håper og tror at denne omstrukturerte avtalen vil bidra til at det blir fremforhandlet lokale arbeidstidsavtaler godt tilpasset den enkelte skoles behov.

Se protokoll fra forhandlingene nedenfor.

Kalender