Erfaringsdelingskurs for skoler som har gjenomgått 3 D veiledning – og veien videre. Sanner Hotell 17.-18. september 2012

Kurset var planlagt nå i mars, men tidspunktet var uheldig valgt.
Nå er tidspunktet omberammet , satt til 17. og 18. september på Sanner Hotell.

Kurset er lagt opp med erfaringsutveksling, nye innspill/påfyll og en drøfting om veien videre.

 

Kursprogrammert er under arbeid.

Kalender