Erfaringssamling om flyktninger på folkehøgskole

Folkehøgskolerådet inviterer til erfaringssamling om flyktninger på folkehøgskoler 8. juni i Oslo. Etter inngåelse av avtale mellom folkehøgskolene ved Folkehøgskolerådet og Kunnskapsdepartementet i desember i fjor har flere folkehøgskoler tatt inn flyktninger som elever dette vårsemesteret. Flere skoler er klare og kan ta i mot unge asylanter fra høsten. Les hele invitasjonen til erfaringssamlingen her: 

Flyktninger som folkehøgskoleelever

 

Folkehøgskolerådet viser til FHSRr-skriv 3/16 om flyktninger på folkehøgskole. I inneværende skoleår er det noen folkehøgskoler som har unge flyktninger som elever, og Folkehøgskolerådet er kjent med at flere folkehøgskoler har inngått / ønsker å inngå avtale med kommuner om å ta imot flyktninger som elever kommende skoleår. I den forbindelse er det mange folkehøgskoler som har spørsmål og behov for informasjon/råd omkring samarbeid med kommune/IMDi, organisering av undervisning og ferier m.m.

 

Folkehøgskolerådet har god dialog med Kunnskapsdepartementet og IMDi om folkehøgskolen som integreringsaktør, og har spilt inn til Kunnskapsdepartementet om behovet for en koordinerende rolle hos Folkehøgskolerådet. Vi har fått signaler om at Folkehøgskolerådet kan få midler til dette, og vi ønsker å spille en aktiv rolle for at folkehøgskolene får god informasjon, som vil gi best mulig grunnlag for å bidra til god inkludering og integrering av unge flyktninger.

Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder alle unge flyktninger, ikke bare mindreårige.

 

Folkehøgskolerådet inviterer derfor folkehøgskolene til en erfaringssamling om flyktninger som folkehøgskoleelever. Erfaringssamlingen blir arrangert onsdag 8. juni kl. 10:00 – 15:00 i Oslo. Dette er en samling både for folkehøgskoler som har erfaring med flyktninger som elever, og for skoler som har inngått avtale med kommune eller ønsker et slikt samarbeid. Mer informasjon og program kommer. Påmelding innen 1. juni til internasjonal sekretær, Brita Phuthi: brita@folkehogskole.no.

 

Som kjent fikk alle kommunene i desember brev med oppfordring om å samarbeide med folkehøgskoler omkring bosetting av unge flyktninger med oppholdstillatelse. På IMDi sine nettsider finnes mer informasjon om bosetting av enslige mindreårige flyktninger: http://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/slik-bosettes-flyktninger/enslige-mindrearige-flyktninger/. Det er opp til kommunene å tilrettelegge for bosetting og kvalifiseringstilbud, og det er viktig at folkehøgskolene formidler merverdien det har for flyktningene det gjelder, og kommunen, å få tilbringe et år på folkehøgskole. Folkehøgskolene har vist at vi lykkes i en generell integrering av elever. I kontakt med aktuelle kommuner kan man vise til at folkehøgskolene har:

  • Godt integreringstilbud – mulighet for sosialt liv hele dagen.

  • God språkutvikling – teori og praksis.

  • Godt aktivitetstilbud – fag, fellesfag, valgfag, lørdagsundervisning, prosjekter, ekskursjoner.

  • God oppfølging: linjelærer, internatleder og rådgivning.

  • Mulighet for samarbeid om ferieordning.

 

Det er fullt mulig å inngå samarbeid med andre kommuner enn den kommunene folkehøgskolen er i.

Folkehøgskolerådet anbefaler folkehøgskolene å forholde seg til de økonomiske rammene som er skissert i avtalen fra desember 2015. For god integrering kan det være lurt å gjøre avtale med kommuner om opptil 5 plasser for små skoler og opptil 10 plasser for store skoler for unge flyktninger med oppholdstillatelse. I asylmottakene gjøres det en individuell kartlegging og tiltaksplan (IKTP) av alle enslige mindreårige ungdommer. Denne er aktuell for bosettingen. Les mer her: https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2012-018/. Vi viser også til rundskriv 3/16 om at det er viktig med god informasjon om hva folkehøgskole er, for dem som blir tilbudt et år på folkehøgskole som del av bosetting ved oppholdstillatelse.

Kalender