ERFARINGSSEMINAR OM FLYKTNINGER SOM FOLKEHØGSKOLEELEVER

Folkehøgskolerådet ønsker velkommen til erfaringssamling om flyktninger som folkehøgskoleelever. Ett halvt skoleår er over, og vi ser fram til å høre erfaringer folkehøgskolene har gjort seg. Vi er også glade for at både Kunnskapsdepartementet (KD), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) vil delta og bidra under seminaret. I programmet er det lagt opp til mye erfaringsutveksling og det blir særlig tid til å stille spørsmål, utveksle ideer m.m. under kafédialogen etter lunsj.

Tid: 8. februar 2017, kl. 10:00 – 15:00

Sted: Folkehøgskolekontoret, Øvre Vollgate 13, Oslo.

 

Det blir servert enkel lunsj. Dersom du har diettbehov/allergier som må tas hensyn til, vennligst gi beskjed til brita@folkehogskole.no innen mandag 6. februar.

 

PROGRAM

10:00                     Velkommen v/ Folkehøgskolerådet

10:15                     Eksempler på ulike opplegg hos folkehøgskolene: Ringerike, Rønningen
                              og Hardanger

11:00                     Pause

11:10                     Bosetting og integrering av unge flyktninger v/Dinka Bektesevic,
                              seniorrådgiver i IMDi Nord

11:40                     Kommunesamarbeid v/ Nina Gran, fagleder i KS

12:00                     Lunsj

12:45                     Kafédialog: gruppesamtaler – utveksling av erfaring

                                a) Samarbeid med kommune

                                b) Undervisningstilbud
                                c) Inkluderende miljø på skolen                                             

14:15                     Pause

14:30                     Oppsummering

15:00                     Hjemreise

 

Velkommen!

 

Hilsen Folkehøgskolerådet

Brita Phuthi, internasjonal sekretær

Edgar Fredriksen, leder         Odd Arild Netland, sekretær

Kalender