Evaluering av NFs junimøte på Fana folkehøgskole

I år slo vi sammen det årlige kurset for IKV personalet i folkehøgskolen og NFs junimøte. Kurset ble lagt til Fana folkehøgskole og nå foreligger en flott evaluering av kurset.
Om du ønsker mer detaljer fra evalueringen så kan du ta kontakt med Sigurd Ohrem på mailadresse: sigurd@folkehogskole.no

 

Evaluering: Kurs for praktisk personale og NF`s junimøte – Fana

                                                       

 

JEG – DIN VIKTIGSTE MEDARBEIDER

GLEDELIG EVALUERING AV KURSET FOR PRAKTISK PERSONALE OG NF`S JUNIMØTE

 

 

 

Evalueringen av kurset, som fant sted på Fana Folkehøgskule 2. – 5. juni 2008, er nå ferdig analysert, og det er oppmuntrende resultater som møter arrangørene. Mest fornøyd er de godt over 100 deltakerne med kvaliteten på service før og under arrangementet, både fra lokale arrangører og fra NF / PUF . Men også kultur- og ekskursjonstilbudet, sosiale aktiviteter og møteledelse får en sjeldent god vurdering fra de aller fleste som har besvart spørreskjemaene. Det faglige utbyttet er også godt over streken, med en viss variasjon når det gjelder innholdet i de ulike bolkene.  Faglig og framføringsmessig var det blant de store seminarene tydelig at temaene om Spiseforstyrrelser og om Hersketeknikker slo best an. Men også seminarer ledet av egne krefter scorer høyt på vurderingen, med en oppslutning klart høyere enn middelverdien over hele fjøla. Spesielt gledelig er det at seminaret om 3D – veiledning for praktisk personale kommer så godt ut faglig, nytte- og presentasjonsmessig, med temaet om Folkehøyskolen som Miljøfyrtårn hakk i hel på deltakernes vurderingsskala.

 

Også Dagsreisen, det casebaserte gruppe- og refleksjonsarbeidet som opptok hele onsdagen under disse solfylte Fana-dagene,  får overraskende positiv evaluering, det krevende innholdet tatt i betraktning. Også her er det en viss variasjon mellom de fem ulike gruppene, likevel ligger vurderingene gjennomgående langt over det forventede middelpunktet på skalaen.

 

Særlig spørsmålet om gruppeledelse gis en sjeldent høy vurdering, med 4 som høyeste score ligger snittet her på 3.3. Hele 45 % av deltakerne gir kvaliteten på gruppeledelsen høyeste vurdering, mens like mange gir nest høyest. Ergo sier i alt 90 %  av deltakerne at de vurderer gruppeledelsen under Dagreisen som svært bra eller bra.

 

Det å få flest mulig til å føle seg sett i samarbeidsprosessene var et hovedmål for Fana-kurset, og reflekteres også inn i selve tittelen «Jeg – din viktigste medarbeider». Det er derfor spesielt gledelig at gjennomsnittsvurderingen her ligger på hele 3.2 av 4, og at  nesten 80% oppgir egen synlighet som svært bra eller bra, og dermed som best/nest best rangerte utbytte under hele gruppeprosessen i Dagreisen.

 

Alt i alt gir denne klart positive evalueringen arrangørene god grunn til å tro at KURSET FOR PRAKTISK PERSONALE OG NF`S JUNIMØTE 2008 var et langt skritt i riktig retning.

Kalender