Evaluering av PUF

Styringsgruppa i PUF har sammen med styrene i NF og IF besluttet å gjennomføre en evaluering av den modellen for pedagogisk utviklingsarbeid vi har hatt de siste 6 år.PUF overtok etter FUS modellen og ble i 2005 resultatet av en solid evalueringsprosses. Ettersom den nåværende PUF- leder  har sagt opp sin stilling, og stillingen skal lyses ut på ny, er en ny evalueringsprosses både viktig og nødvendig.

Fungerende leder i PUF har fått i oppdrag å sette seg inn i hvordan folkehøgskoleorganisasjonene i våre naboland, organiserer og gjennomfører sitt pedagogiske utviklingsarbeid. Videre er han bedt om å se på NKFs modell, samt en annen undervisningsorganisasjon, trolig VOFO.
Dette arbeidet skal foreligge til et felles styremøte mellom NF og IF 19. april.

Det konsept for PUF som ble vedtatt i 2005 er i stor grad gjennomført som planlagt og nå er det derfor tid til å se fremover.  Spørsmålene er mange og vi håper denne evalueringen vil gi svar vi trenger i arbeidet videre, i utlysningstekst, og i organisering og gjennomføring  av det pedagogiske arbeidet de neste fem årene, som:

–          Stillingsstørrelse

–          Fordeling av sentralt initierte tiltak og skoleinitierte tiltak

–          PUF lederens bruk av egenkompetanse og/eller innhenting av annen kompetanse

–          Nye innspill til tiltak som kan styrke skoleslaget

–          Innspill til opplegg for nye grupper som bør få del i et folkehøgskoleopplegg

–          En kraftigere satsning på pedagogisk skolering av våre ansatte

–          En egen utdanningsmodul på en lærerhøgskole, for folkehøgskolelærere

–          Hvordan være i forkant med opplegg som gir skoleslaget økt status hos politikere

–          Hvordan inspirere forskningsmiljøer til å ta fatt på nye prosjekter i folkehøgskolen

Spørsmålene er mange og jeg håper å kunne legge fram en skisse til styremøtet i april. Resultatet av behandlingen av saken på dette møtet vil være utgangspunkt for møtet i PUFs styringsgruppe 24. april.

Lars Sigve Meling
Fungerende leder i PUF

Kalender