Fairtradeavtale

Folkehøgskoleforbundet og IF har sammen med kontorfellesskapet i Øvre Voll gate, inngått rettferdig kaffe-,te og snacksavtale med Friends Fair Trade. Merkeordningen Fairtrade er med å forbedre arbeids- og levevilkårene for bønder og arbeidere i fattige land. De sikres en rettferdig minstepris og en Fairtrade bonus.

Bonusen går til felles prosjekter i lokalsamfunnet, blant annet innen helse og utdannelse.

Med andre ord, ved å inngå en slik avtale er man med på å gjøre en forskjell for mennesker som lever under helt andre vilkår enn oss.

Åtte folkehøgskoler har inngått lignende avtale. Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen jobber for å få flere skoler til å inngå lignende avtale.

Mer informasjon om ordningen fås ved å kontakte Internasjonal sekretær, Brita Puthi, brita@folkehogskole.no

Varenene bestilles igjennom:http://www.friendsfairtrade.no/ som har et rikt utvalg av produkter.

Kalender