FHF Medlemsnytt mars 2015

Her leser du i kortform om noe av det som skjer i Folkehøgskoleforbundet for tiden.

Les om landsmøtet på Voss, selvevalueringsprosjekt om dannelse i det sosialpedagogiske arbeidet, om interessant bachelore-oppgave om elevers utbytte av folkehøgskole fra Kristine Smith, administrasjonsleder på Ringerike folkehøgskole, om hvordan få de gode ideene, diverse kurs som tilbys, med mere..

 

Folkehøgskoleforbundets medlemsnytt mars 2015 kan du lese/laste ned her.

Er din e-post-adresse registrert i medlemsregisteret?

Vi har lagt om medlemsregisteret og ønsker å få alle medlemmers e-postadresse registrert i dette slik at du f.eks. kan motta medlemsnytt. De fleste lokallag/skoler har meldt inn medlemmenes e-postadresser. Men ikke alle.

Som en overgang sender vi derfor medlemsnytt ut fra ny og gammel e-postliste. Dersom du mottar dette medlemsnytt to ganger i samme e-postkasse, har vi rett adresse. Dersom du mottar dette kun én gang eller evt. på flere e-postadresser, ber vi deg ta kontakt på ob@folkehogskole.no med den rette e-postadressen til deg.

Kalender