Filosof, forfatter og folkehøgskolelærer: Joakim Hammerlin

Nr 4 av FOLKHØGSKOLEN er på vei til deg. Men her kan du allerede lese om Joakim Hammerlin, som er utdannet filosof, forfatter og folkkehøgskolelærer på Nansenskolen. Du leser også om..

Paul Ricoeur og Hans-Georg Gadamer og deres bidrag til dialogpedagogikken under vignettetn pedagogiske inspirasjonskilder. Michael Weiss er filosofisk praktiker som har deltatt på verdenskongress for filosofi og har et stort og ekte engasjement i norsk folkehøgskole.

Les også om hordalandsrektorenes sommermøtre med Erna Solberg, om Hadsten højskoles prosjekt om forpliktende fellesskap, om Kierkegaards moderne børn (det er Kierkegaardjubileum i år ;-), snart smart læring?, Momentum 7 i Moss, informasjonskontorenes sommerturne mellom ungdomsorganisasjoners sommerarrangementer, om folkehøgskolene som gir dypere kulturforståelse og mye mer.

God lesefornøyelse.

Kalender