Finanskomiteen foreslår 6 mill ekstra til Folkehøgskolen

Dette er en gledelig nyhet. De 5,5 mill som manglet i framlegg til statsbudsjett for 2011 er tilbake og vel så det. 500.000 er avsatt til tiltak for utsatt ungdom og frafallselever - noe som peker mot at det er avsatt midler til etablering av en ny folkehøgskole på sikt. Vi er nokså sikre på at dette vil være Kristiansand folkehøgskole som Folkehøgskolerådet har arbeidet for i flere år.
Konstruktive samtaler med Statsråd Kristin Halvorsen og KUF komiteen v/ leder Marianne Aasen har ført fram.
I tillegg har Folkehøgskolerådet en dialog med Kunnskapsdepartementet mht frafallselever generelt.

Kalender