Fokus på etiske dilemmaer i folkehøgskolens internasjonale engasjement

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) vil i løpet av skoleåret 2016-17 sette fokus på etiske dilemmaer i folkehøgskolenes internasjonale engasjement. Etiske dilemmaer vil være tema på Internasjonalt seminar 1.-2. desember, i tillegg ønsker IU å ta opp dette temaet på ulike folkehøgskolearrangement og tilbyr alt fra 1time til heldagsprogram om temaet.

Mål

Målet er å bidra til økt kunnskap og bevissthet i folkehøgskolen omkring temaet gjennom faglig påfyll, refleksjon og diskusjon. IU har også som mål å utarbeide «fjellvettsregler» for internasjonalt engasjement i folkehøgskolen. Vi vil sette fokus på skolenes fellesprosjekter, faglig innhold på linjer med global forståelse/solidaritet og faglig innhold på studiereiser. Dette temaet har også klare linker til Aksjonsforskning- og bærekraftprosjektet, samt inkludering av flyktninger i folkehøgskolen.
Målgruppe
De aller fleste folkehøgskolene har en eller annen form for internasjonalt engasjement og IU ønsker å nå bredt ut i folkehøgskolen. Samtidig vil temaet være særlig interessant for ansatte som enten underviser i global forståelse e.l. eller har ansvar for skolens prosjekter som har som mål å skape økt internasjonalt engasjement. Vi har som mål å bidra til å videreutvikle skolenes internasjonale engasjement til å bli enda mer bærekraftig for alle involverte.
Dilemmaer
Eksempler på tema som vil bli tatt opp er giver-mottaker forhold med partnere i utviklingsland, kulturforståelse og kulturmøter i innland og utland, samstemt politikk for utvikling og individets- og kollektivets rolle. Vi ønsker at det skal være stor takhøyde med rom for god diskusjon og ulike meninger. Det vil bli myteknusing, evaluering av gjeldende praksis og tradisjon, utfordring av holdninger og nytenkning.
Kontakt
For bestilling av seminar/workshop e.l., kontakt internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet, Brita Phuthi: E-post: brita@folkehogskole.no , Telefon: 22 47 43 18.
Kalender