Folkehøgskoleforbundets strategiske mål for arbeidet med økt bærekraft

Landsmøtet i 2017 ba forbundet om å intensivere arbeidet for økt bærekraft. Landsmøtet på Skogn i 2019 fulgte opp, blant annet ved å vedta styrets forslag til strategiske mål for økt bærekraft frem mot 2030.

Folkehøgskoleforbundets strategiske mål 2030:
Folkehøgskoleforbundet har som strategisk mål å bidra til at folkehøgskolene plasserer seg i front for det grønne skiftet, ved å:

  • Arbeide for at folkehøgskolene gjennom sin undervisning plasserer seg fremst i utviklingen av bærekraft som danning.
  • Arbeide for at folkehøgskolene og forbundet implementerer stadig mer bæredyktige løsninger og rutiner for drift.
  • Arbeide for at folkehøgskoler (videre-)utvikler seg til å bli lokale og nasjonale kompetansesentre for den grønne omstillingen.
  • Å løfte fram folkehøgskolen som en seriøs stemme i debatten om bæredyktighet og værekraft.
  • Samarbeide med andre relevante institusjoner og organisasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt om en mer bæredyktig fremtid.
  • Arbeide for å få til en felles innsats og retning i hele folkehøgskolesektorens arbeid for en bæredyktig fremtid, økologisk, økonomisk og sosialt.

Les hele dokumentet her.

Kalender