FOLKEHØGSKOLEKONFERANSEN – En skole for hode og hjerte

FOLKEHØGSKOLEKONFERANSEN 4. November
Konferansen ble arrangert i "Lærernes hus" og samlet rundt 200 deltakere.
Deltakere fra ulike forsknings-og skolemiljø, representanter fra våre nordiske land og en del rådgivere fra videregående skole - ga folkehøgskolekonferansen 2010 et bredere preg.
Leder av Kirke- utdannings- og forskningskomiteen, Marianne Aasen, hilste konferansen fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen, noe hun gjorde på en meget god og insiktsfull  måte.
Hoveddelen av konferansen var viet NTNUs forskningsrapport "Elevers utbytte av folkehøgskolen", men mange andre spennende foredrag, alle av personer utenfor folkehøgskolelandskapet,  ga konferansedeltakrne gode og viktige utfordringer.

 

Se program:

Kalender