Folkehøgskolen for alle

10. og 11. april inviterer Nordisk Folkehøgskoleråd til vårkonferanse på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv nord for Göteborg. Temaet er om og hvordan angår den store andelen unge som ikke fullfører videregående skole på vanlig tid folkehøgskolen.

Utfordringen med at en stor andel unge ikke fullfører videregående skole på vanlig tid er felles i de nordiske land. Og folkehøgskolene i hele Norden har en høy andel elever uten fullført videregående. Nordisk folkehøgskole har invitert forskere på utdannelse og motivasjon samt 8 folkehøgskoler fra fire nordiske land til å dele erfaringer med helt ulike opplegg og reflektere over den rollen vi spiller og evt. bør spille i unges liv på dette området.

Kalender