Folkehøgskolen nr 1 2016: Tema: Ledelse

Årets første utgave av Folkehøgskolen er i trykken. Nr.2 2016 er igjen en svært innholdsrik og variert utgave av bladet, på hele 60 sider. Allerede her kan du lese om det hengivne lederskap, om samarbeidsmodellen som gjør Norge omstillingsdyktig, og om liv og lære i folkehøgskolen - et blikk på arbeidslivet i skoleslaget.

Videre finner du portrett av den flyvende inspektøren på Agder folkehøgskole, John Åge Drøsdal. Sindre Vinje skriver en oversiktsartikkel om aksjonsforskning og -læring som er endringsstrategien i bærekraftprosjektet. Steinar Bryn ved Nansen Dialog er intervjuet om å ha dialog som livsholdning. 

Selvberging er tema for Ingvar Øydvin på Fosen under pedagogisk hverdag. Fra Fosen kan du også lese om båtbyggerlinja.

I tillegg en rekke artikler fra folkehøgskolene rundt om i landet, anmeldelse av flere relevante bøker, samt artikler om både bildekunst og teater.

Det er egenltlig bare å rige seg til i godstolen..

Kalender