Folkehøgskolen nr 4 er her

Så er nr 4 av vårt flotte blad er nå på vei til deg. Du er imidlertid ikke avhengig av å være hjemme eller å vente på bladet annet sted. Du kan allerede nå lese bladet her. Les om folkehøgskolemannen...

Arild Mikkelsen, som skriver på folkehøgskolens snart 150 årige historie i Norge. Les om bærekraftige folkehøgskoler. Les om manglende skriftlighet i folkehøgskolen og det spennende arbeidet med Metodebanken. Eller les lek og læring med LEGO som eksempel. Eller om estetisk erfaring som del av dannelsen i folkehøgskolen. Om animerte dager p[ Skjeberg. Og mye mer.

Kalender