Folkehøgskolen sier ja til dugnad for flyktninger

300 flyktninger/asylsøkere på folkehøgskole sparer samfunnet for 20 millioner kroner.
På TV-debatten i NRK torsdag kveld (5.11.2015) opplyses det at en flyktning/asylsøker på et asylmottak koster 800 kr/døgn.
Den samme personen vil få et fullt folkehøgskoleopphold, kost og losji, undervisning og et sosialt nettverk for 450 kr/døgn.

Med enkle forskriftsendringer vil det i tillegg kunne arrangeres kortere kurs for den samme gruppen, til langt lavere priser enn det andre private arrangører tilbyr.

Den norske stat må ha god råd når regjeringen i sin tilleggsproposisjon kutter i tilskuddet til folkehøgskolene og må betale 20 millioner kroner ekstra.

I den samme debatten sa statsministeren: «Vi har for få norsklærere, for få ressurser.»  Folkehøgskolen har også norsklærere.

 

http://jatilfolkehogskole.com/2015/11/06/folkehogskolen-sier-ja-til-dugnad-for-flyktninger/ 

Kalender