Folkehøgskolen

Nytt blad er like om hjørnet - her kan du lure litt i nummeret som sendes ut den 15. april. Redaksjonen håper på mange tilbakemeldinger til mailadressen: redaktor@folkehogskole.no

Nye spennende artikler, intervjuer med ansatte og nytt fra Landsmøtet på Jæren.

Kalender