Folkehøgskolene får tilbake de 10 millionene

Det er enighet mellom regjeringen og samarbeidspartiene om at det likevel ikke blir 10 millioner i kutt i kortkursstøtten til folkehøgskolene neste år. Dette ble klart mandag kveld 23. november. Tilskuddet til folkehøgskolene blir derfor lik opprinnelig forslag, totalt sett i underkant av 802 millioner kroner.

I forlik mellom regjeringspartiene og Kristelig folkeparti og Venstre er det enighet om å nulle ut kuttet som ble fremmet i tilleggsproposisjonen som ble fremmet i forbindelse med flyktningeutfordringene. Statsbudsjettet skal vedtas endelig av Stortinget før jul.

 

Innstas for flyktninger

Folkehøgskolene har de siste årene opplevd et solid høyt elevtall og høsten 2015 startet rekordmange elever på folkehøgskolene. Selv om mange skoler er fulle, ønsker folkehøgskolene samlet sett å ta imot unge flyktninger som elever og på den måten bidra med gode tilbud til flyktningene som for eksempel norskopplæring og et sosialt nettverk.

Kalender