Folkehøgskolene og 2014

I 2014 er folkehøgskolen 150 år i Norge. Og grunnloven er 200 år. Med folkehøgskolenes sterke demokratiske tradisjon ligger det an til at vi må benytte 2014 til å markere skoleslaget og demokratiet.

Etter å ha fått inn flere gode ideer fra dere på skolene, har styret kommet frem til et utgangspunkt for den videre planleggingen av spesielle prosjekter i 2014. Fokus på demokrati og demokratisk dannelse håper vi skal komme til uttrykk både på skolene, i PUF-arbeidet, i forskning og i enkelte nasjonale fyrtårnsprosjekter.

Om kort tid vil vi i egen skrivelse til tillitsvalgte og skolene informere om prosjektene og invitere interesserte skoler til å stille i en prosjektgruppe som skal styre prosjektene.

Kalender