Folkehøgskolenes mentorordning vil nå flere unge

Ansatte fra seks folkehøgskoler deltok 19. august på kurs i hvordan folkehøgskoler kan etablere et mentortilbud for de av elevene som viser seg ikke å ha gjennomført eller fullført videregående opplæring (VGO). Kurset bygger på erfaringene som Ringerike, Risøy og Sandefjord folkehøgskoler høstet i det to-årige pilotprosjektet i 2016-2018. I tillegg fulgte elleve skoler med på kurset digitalt. Potensielt vil derfor nærmere en firdel av landets folkehøgskoler nå kunne tilby mentorsamtaler til de av elevene som ønsker det for å øke motivasjonen for å fullføre VGO etter folkehøgskolen.

Den pedagogiske situasjonen og atmosfæren elevene allerede befinner seg i på folkehøgskolen gjør at man er i en svært gunstig posisjon overfor de av elevene som hvert år viser seg å ikke ha fullført VGO. Dette ble grundig bekreftet i pilotprosjektet, som gir grunn til å anta at den litt mer systematiske tilnærmingen og fokuset mentorordningen representerer forløser et potensial for motivasjon for å fullføre VGO, eller hvert fall komme til en avklaring.

Marie Wiland og Øyvind Brandt ledet kurs i hvordan folkehøgskoler kan etablere et frivillig mentortilbud for de av elevene som ikke har fullført VGO.

I dette dagskurset var deltakerne innom fire programposter. Etter en innledende orientering om bakgrunnen for kurset og erfaringer fra pilotprosjektet i 2016-2018, ledet Ingebjørg Mæland fra UngInvest AIB en større programpost om hvilke styrkebaserte verktøy en mentor kan ta i bruk. Deretter orienterte Eva Skage og Kjersti Lekve fra Vestfold og Telemark fylkeskommune om veier inn og muligheter i VGO for unge som ikke har fullført VGO. Blant annet fikk deltakerne nyttige opplysninger om OT (oppfølgingstjenesten).

Til slutt ga Øyvind Brandt, som er koordinator for prosjektet og tidligere leder av Folkehøgskoleforbudet, en «oppskrift» eller hvertfall et konkret forslag til hvordan deltakerne og dermed skolene kan etablere et tilbud om mentorsamtaler, om de foregår i grupper (valgfag?) og eller er individuelle.

Kurset ble streamet live og er derfor tatt opp og vil bli gjort tilgjengelig for alle som er interessert i å etbalere mentortilbud til elever uten fullført VGO. Målet er at alle skoler som ønsker å tilby en mentorordning blir tilbudt kurs, om det er på skolen, på regionale samlinger som distriktsvise drøftingsdager eller liknende, eller nasjonalt.

Utrullingen av erfaringene fra pilotprosjektet er et samarbeid mellom Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Folkehøgskoleforbundet. Dette kurset ble holdt i folkehøgskolekontorets nye lokaler rett ved Akerselva i Brugata 19 i Oslo.

Øyvind Brandt


FAKTA
Mentor
(gresk: Μέντωρ, Méntōr; «vis», «rådgiver») var sønn av Alkimos. I sine aldrende år var Mentor en venn av helten fra Trojakrigen, Odyssevs, som fortalt av Homer i Iliaden og Odysseen. Odyssevs ga Mentor og sin fosterbror Eumaios ansvaret for oppfostringen av sin sønn Telemakhos og med ansvaret for hans palass da han selv reiste for å kjempe i Troja.» Personnavnet Mentor har siden etablert seg i språket vårt for å benevne en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre som har mindre erfaring. (hentet fra Wikipedia)

 

Kalender