Folkehøgskolens rolle i global bærekraftig utvikling er tema på nordisk vårkonferansen

Samtidig som FN i 2015 har vedtatt nye målsetninger for bærekraftig utvikling har Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) på vårkonferansen 2016 valgt å sette fokus på de nordiske folkehøgskolenes rolle i en global bærekraftig utvikling. Nordisk Folkehøgskoleråd inviterer til nordisk vårkonferanse 13. og 14. april 2016 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv nord for Göteborg med tittelen "Folkehøgskolens rolle i en global bærekraftig utvikling".

Konferansen vil belyse vesentlige problemstillinger innenfor temaet. Samtidig legger konferansen til rette for utveksling av erfaringer fra den daglige praksis på folkehøgskolene og drøfter felles handlingsmuligheter.

-Vårt store ønske og ambisjon er at mange aktive folkehøgskolefolk vil delta i konferansen og derved styrke vårkonferansen som inspirerende nordisk møteplass for folkehøgskolefolk, melder Nordisk Folkehøgskoleråd.

Mer enn halvparten av norske folkehøgskoler er dette skoleåret med i det norske bærekraftprosjektet, mens resten av skolene inviteres med neste skoleår. Den nordiske vårkonferansen skulle dermed kunne utgjøre et viktig supplement til i skolenes arbeid med bærekraftig utvikling.

Del 2 av kurs for nye lærere legges også til Nordiska Folkhögskolan disse dagene. På programmet står blant annet foredraget Folkehøgskolen som et pedagogisk alternativ av Arild Mikkelsen. Her vil han gi korte omriss av tre ulike situasjoner for frilynt folkehøgskole: Grundtvig og norsk grundtvigianisme i andre halvdel av 1800-tallet, folkehøgskolen i mellomkrigstida sett mot to skarpe profiler: Lars Eskeland og Jacob Naadland, og      folkehøgskolens idégrunnlag i møte med nye tanker: Jürgen Habermas og Charles Taylor.

Foredraget er også åpent for interesserte deltakere i vårkonfersansen som oppvarming til konferansen (kl 9-11). 

Kalender