Folkehøgskolepedagogikk: Nytt studium ved Universitetet I Sørøst-Norge

Det er virkelig jubel i folkehøgskoleleiren når det nå startes opp et studie i Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Tre års hardt arbeid har gitt resultater.

– Vi kan nå presentere et studium i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) – tilbud som et 50 prosents studium over to år fra høsten 2020. Dette forteller er en svært fornøyd Johan Lövgren (57), han er ansvarlig prosjektleder fra folkehøgskolene. Han har samarbeidet med Sindre Vinje som har vært pådriver og hovedkontakt før han sluttet i Folkehøgskoleforbundet (FHF).

Unik mulighet

 Det har vært en lang prosess og et avgjørende problem har vært å få finansiering til et slikt studium. Eneste mulighet til slutt ble et betal studie av første del, kr 37 000. De av deltakerne som ønsker å gå videre for å få full undervisningskompetanse vil skoleåret 2021-22 følge den PPU som tilbys for allmenn skole ved USN – denne delen er ikke et betal studie. Fullført studie over to år og med 60 studiepoeng gir undervisningskompetanse for folkehøgskole og for grunn- og videregående skole fra 5. – 13. klasse.

Studer folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Dette tilbudet utgjør en unik mulighet for å kombinere arbeid ved en folkehøgskole med et studium i folkehøgskole pedagogikk. Medlemmer i FHF og NKF vil få dekket 5000 kroner av fra sin fagforening.

– Vi har så langt fått veldig positive tilbakemeldinger fra skolene, og det ser ut som flere vil gå inn med økonomisk støtte til lærere som ønsker å ta studiet. Det ligger et ansvar på skolene til å støtte videreutdanning for ansatte, understreker Lövgren.

Det blir plass til 35 studenter på studiet, mens de som et minimum må ha 22 deltakere for å sette programmet i gang.

Det første studieåret med folkehøgskolepedagogikk og praksis på egen skole er åpent for alle, mens del to krever en mastergrad eller bachelor med minst 120 studiepoeng fra studie i idretts- eller estetiske fag. I den først delen gis det også en åpning for opptak etter vurdering av realkompetanse.

Vil gi et løft

 – Undervisningen skal gjennomføres med lærekrefter fra USN og folkehøgskolemiljøet. USN ønsker å bygge opp kompetanse på folkehøgskole og utvikle fagfeltet – det blir en satsing, forteller en optimistisk Lövgren.

Johan Lövgren er akademiker med 20 år som lærer på Grenland folkehøgskole. I 2018 tok han som den første i Norge en doktorgrad på folkehøgskolepedagogikk; The Reflective Community: Learning processes in Norwegian folk high schools. Lövgren vi være en av faglærerne ved det nye studiet. Han forteller at det er stort rift om å få etablert studieplasser, og at det sitter langt inne å få støtte til dette. Men det er håp om at det kan gis midler til mer forskning på folkehøgskole framover.

Johan Lövgren er opptatt av at folkehøgskolemiljøet må bruke dette tilbudet og gjøre det til sitt. Han er veldig fornøyd med at dette er et samarbeid mellom kristen og frilynt folkehøgskole. – Det må være en selvfølgelighet at vi står sammen i dette, understreker Lövgren.

Den engasjerte prosjektlederen har forventninger om at det nye studiet vil være med på å heve kompetansen ved norske folkehøgskoler, og at det vil kunne markere skoleslaget som en seriøs aktør mot fagfeltet og overfor politikere. Og samtidig vil det åpne opp muligheter for mer forskning på folkehøgskole.

Tekst og foto: Øyvind Krabberød

 For mer opplysninger om studiet som har søknadsfrist 15. mai:

www.usn.no/usn/no/folkehogskolepedagogikk/

eller kontakt Johan Lövgren: johan.lovgren@folkehogskole.no

 

Kalender