Folkehøgskoler kan nå foreslås til klimapris

Etter møte med Utdanningsforbundet i vinter er det nå åpnet for at folkehøgskoler også kan foreslås som kandidater til Utdanningsforbundets klimapris. Folkehøgskolenes kandidater vil bli vurdert sammen med barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Klimaprisen 2017

Utdanningsforbundets ønsker at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger. I 2012 etablerte Utdanningsforbundet en egen klimapris, som deles ut årlig til verdige vinnere i utdanningsnorge.

Utdanningsforbundet har nå lyst ut klimaprisen for 2017.  Fristen for å lansere kandidater er søndag 24.september.

For mer informasjon: https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/utdanningsforbundet-mener/artikler/klima-og-barekraftig-utvikling/utdanningsforbundets-klimapris/

Kalender