«Folkehøgskoleuken 2020» avlyst

Det er ikke med lett hjerte vi avlyser «Folkehøgskoleuken».  I løpet av noen få år er det blitt et populært og viktig samlingssted for nye og erfarne ansatte i skoleslaget. Vi har hentet ny kunnskap og utviklet idéer og planer som har gjort folkehøgskolen bedre.

Flere faktorer
2020 er og blir helt klart et unntaksår på mange måter.  Vi vil at Folkehøgskoleuken skal være et overskuddsfenomen.  Nå trenger skolene tid til å forberede seg på skolestart, samle årets kull og forholde seg til en strammere økonomi.  I tillegg er det ikke sikkert det er mulig å samle over 100 kursdeltagere på et sted.  Alt dette til sammen gjorde at vi valgte å avlyse.

Kurs for nye lærere og ledere
Nå vet vi at det blir mulig å arrangere mindre kurs og inviterer nye lærere og ledere til kurs på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole 10.-13 august.  Det er utrolig viktig at de nye i folkehøgskolen får en felles plattform og forståelse for hva skoleslaget står for, derfor ønsker vi å få til en samling.

Elevenes psykiske helse
Planen var å ha flere kurs rettet mot elevenes psykiske helse: «Mellom solskinn og ruskevær» «Internatet som pedagogisk metode» og «Førstehjelpskurs ved selvmordsfare».  Alle disse kursene diskuterer hvordan vi som skoleslag kan hjelpe elevene til å mestre livene sine først av alt i det unike fellesskapet folkehøgskolen er, og kanskje den mestringsfølelsen hjelper videre i livet.

Vi planlegger å gjennomføre et «Mellom solskinn og ruskevær» prosjekt med oppstart i høst (se artikkel et annet sted i bladet), og håper av vi i samarbeid med organisasjonen Vivat kan gi et tilbud om Førstehjelpskurs ved selvmordsfare i løpet av skoleåret hvis det blir mulig å holde kurs.   Vi vil komme tilbake til dette i løpet av sommeren.

Sterkere tilbake
Det kommer somre etter dette og da inviterer vi til nok en Folkehøgskoleuke!

Benedicte Hambro

Kalender