Forandring fryder – men hvorfor gjør det så vondt? – Lederforum 2016

Årets lederforum med årsmøte i IF og inspektørmøte, arrangeres for andre gang samtidig. Denne gangen i Gjøvik i dagene 8. til 10. november på Quality Hotel Strand. Derved kan store deler av lederforum og inspektørmøtet være felles, og med det bidra til å styrke rektor og assisterende rektor/inspektør som lederteam. 

Lederforum innledes med et aktuelt foredrag. Det arbeides fortsatt med foredragsholder. Etter lunsj vil Liza Annette Andersen fra Institutt for Medskapende Ledelse bidra med ‘Hvordan bruke organisasjonskultur ved endringer?’.

Sam Paldanius følger opp med ‘Hva foregår i klasserommet på en folkehøgskole?’. Paldanius er forsker og tilknyttet folkehøgskolelærerlinja ved Lindköpings Universitet. 


Forandring fryder, men hvorfor gjør det så vondt?

Hovedtema i lederforum denne gangen er skoleutvikling, som blir fokus onsdag formiddag, fulgt opp av opplegget ‘Den viktige samtalen’ ved Live Bressendorf Lindseth, Kondor as etter lunsj.

Det vil også informeres om relativt store endringer i www.folkehogskole.no og om saker fra Folkehøgskolerådet, blant annet status for tilskuddet til folkehøgskolene i statsbudsjettet.

Årsmøte i IF og skolepolitisk debatt 

Torsdag formiddag er det årsmøte i IF, hvor blant annet spørsmålet om utredning av det framtidige informasjonssamarbeidet med IKF skal drøftes.

 

Lederforum avsluttes med saker fra Rektorutvalget og en samtale om hva som skal være prioriteringer i vårt skolepolitiske arbeid framover. Styrene i IF og FHF vil delta i denne drøftingen.

 

Inspektørmøte

Torsdag formiddag under IFs årsmøte og rektorseksjonen har inspektørene/assisterende rektorer eget program, med ‘Mellomlederen – muligheter og utfordringer’ og ‘Del og stjel’.

 

Påmelding

Påmelding innen 15. oktober på http://folkehogskolene.net/?id=1993588616
på  www.folkehøgskoleforbundet.no/kalender
eller direkte til Marianne på IF/FHF på tlf 22 47 43 00 marianne@folkehogskole.no

 

Priser:

Lederforum inkl. årsmøte i IF faktureres som vanlig i etterkant.
Enkeltrom med helpensjon: NOK 1555,-/dag, pluss dagpakke torsdag.
Om du ikke bor på hotellet og siste dagen for alle betaler du dag-pakker med lunsj NOK 518,-/dag.

Det gjøres opp med hotellet direkte av hver og en for rom og evt. dag-pakker mv.

 

Adkomst

Det går regelmessig buss fra Gardermoen og tog fra Oslo til Gjøvik.

Kalender