Forhandlingene om særavtale utsatt til september

Forhandlingene om ny særavtale for lærerne skulle vært forhandlet før nyttår som var. Organisasjonene har imidlertid blitt enige om å utsette forhandlingene om ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolene til september. Avtalen vi har er nå forlenget og gjort gjeldende til forhandlingene eventuelt kommer til justerte avtaler.

Vi har fått opplyst at KS også vil vente til forhandlingene i Virke er gjennomført før det forhandles om ny særavtale (2214). Særavtalene som gikk ut 31.12.17 gjelder fram til ny avtale er fremforhandlet.

Vedlagt følger protokoll fra forhandlingsmøte med Virke.

Kalender