Fornyelse av Norsk Sangbok

I fjor besvarte 15 av de frilynte folkehøgskolene en undersøkelse i forbindelse med fornyelse av sangboken vår. De fleste respondentene meldte at de synger daglig med elevene, at de bruker boken og at de gjerne skulle hatt flere bøker dersom den var rimeligere. Pris nevnes som den største årsaken til begrenset innkjøp av boken.

Noen av våre antagelser ble avkreftet, det er for eksempel ikke noe ønske om verken færre sanger, eller en lettere sangbok til å ta med i tursekken. Det er flere som kan tenke seg en app, men ikke i stedet for boken, den må komme i tillegg.

Borgny og jeg tok deres tilbakemelding med til møte med Cappelen Damm. Som dere kan lese om her i bladet er dette forlagets nest eldste bok, kun slått av Latinsk Ordbok, og de vil gjerne fortsette samarbeidet ved å gi ut en ny utgave til neste år. For at boken skal bli billigere må den slankes, da det er rettighetshonorar som utgjør hovedkostnadene per sang.

Styret i Folkehøgskoleforbundet vil i løpet av våren nedsette en sangboknemnd. I tillegg ønsker Cappelen Damm seg flere referanseskoler som kan tenke seg å bidra til dette arbeidet. Vi trenger både deg som er rutinert korleder, og deg som synes dette kan være en gylden anledning til ha et påskudd for å synge mer.

Angelina Christiansen

Kalender