Fornyet arbeidstidsavtale i KS-området

Partene ble 27. oktober 2014 enige om å prolongere gjeldende arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler.

Det innebærer at avtalen er prolongert for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017, og at årsbeløpet for ubekvem arbeidstid øker fra kr. 20500 til kr. 24000 fra 1.8.2014.

Kalender