Fornyet rammeavtale me Sjømannskirken om beredskap og krisehåndtering

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har i januar i år fornyet rammeavtalen med Sjømannskirken om beredskap/krisehåndtering. Rammeavtalen innebærer at den enkelte folkehøgskole kan inngå en beredskapsavtale direkte med Sjømannskirken.

Avtalen gjelder beredskap i forbindelse med ulykker og kriser på utenlandsreiser, men kan også innebære bistand ved akutte hendelser i Norge.

En viktig side ved avtalen er også tilgangen til Sjømannskirkens ressurser i reiseforberedelser og forebyggende arbeid, som for eksempel kriseøvelser, som flere folkehøgskoler har benyttet seg av.

Folkehøgskoleforbundet har sendt ut rundskriv til skolene om rammeavtalen og adgangen til å inngå avtale mellom skolen og Sjømannskirken om berdskap og krisehåndtering, f.eks. på studiereiser med elevene. 

Kalender