Forslag til endring i vedtektene til høring i lokallagene og distriktsstyrene

Et velfungerende og moderne NF er en av forutsetningene for at det også i fremtiden skal være en livskraftig folkehøgskolebevegelse i Norge. På styremøtet i slutten av september kom styret frem til forslag til endringer av vedtektene til NF, endringer vi mener vil bidra til et enda bedre NF i fremtiden.

Spørsmålet vi stiller oss er hvordan skape mer engasjement, aktivitet og oppbakning om NF og det arbeidet NF gjør både som idé- og utviklingsorganisasjon, som interesseorganisasjon overfor myndighetene og som fagorganisasjon for de som arbeider i skoleslaget. Styret startet derfor i fjor en gjennomgang av de utfordringer vi ser framover for NF.

 

Svarene på utfordringene vil vi måtte finne på ulike nivå i organisasjonen. Vi har allerede lagt om medlemsnytt til e-post, satser mer på oppdaterte sider for NF på nettet og har sammen med IF gjort noen endringer i måten det felles pedagogiske utviklingsarbeidet forvaltes på videre. Andre nødvendige endringer kan gå på rutiner, prioritering av saker, handlingsplaner, organisering og ressursbruk. 

 

Styret har valgt å se på vedtektene i første omgang.  

 

Hensikten med høringen er selvfølgelig at det på landsmøtet på Agder folkehøgskole blir fremmet forslag til endringer av vedtektene som styret er rimelig sikre på har støtte blant et klart flertall av medlemmene.

 

Høringsfrist er satt til 1. desember 2012.

Høringsfristen for programnemnda, sendt ut i forrige rundskriv forlenges herved også til 1. desember 2012.

 

Forslag til endringer i vedtektene til NF er sendt lokallagene og distriktsstyrene til høring

Kalender