Forslag til justering av delegatsordning og valgordninger til landsmøtet på høring i lokallagene

Delegatsmodellen for landsmøter, vedtatt på landsmøtet i 2013 og første gang prøvd i 2015, bør justeres slik at den får innebygd en sikring som beskytter forbundets økonomisk. Styret har også drøftet innspill til endringer i valgordning og -rutiner for landsmmøtet, og nå sendt ut justeringer av begge deler på høring i lokallagene. 

Ny delegatsmodell?

Nåværende landsmøterepresntasjonsmodell gir lokallag rett til å sende fra to til fem delegater, avhengig av antall medklemmer i lokallaget. Dersom alle lokallag sender alle de kan etter medlemstall, vil forbundet nærmest være konkurs. Styret foreslår derfor en maksimalt tak for antall delegater og en innretning for fordeling av disse.

 

Begrensning i virketid som tillitsvalgt?

I våres ble lokallagene hørt i forhold til endring i retningslinjene for gjennomføring av valg på landsmøter. I høringsrunden kom det blant annet inn forslag om å innføre maksimal virkningstid for sentrale tillitsvalgte i ulike posisjoner. Forslagene til endring går lenger enn høringsutkastet. Styret har drøftet de nye forslagene og sendt ut endringsforslag i en ny høringsrunde balnt lokallagene.

 

Begge saker kommer opp på landsmøtet poå Elverum folkehøgskole 30. mai til 1. juni 2017. For mer informasjon se vedleggene:

Kalender