Forslag til nytt idéprogram til høring i lokallaene

I 50 år har Folkehøgskoleforbundet hatt et idéprogram som sier noe om vår felles idé om hva folkehøgskole er etter vårt syn, og som igjen angir grunnlaget for vårt arbeid i alle sammenhenger. Idéprogrammet revideres på landsmøtet hvert fjerde år. Gjeldende idéprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2013 (Agder). Det er derfor tid for å drøfte og vedta idéprogrammet for de kommende fire årene på landsmøtet på Elverum folkehøgskole til sommeren (30.mai-1.juni).

På bakgrunn av gjeldende idéprogram har styret formulert et forslag til revidert og oppdatert idéprogram for 2017-2021. Styret har forsøkt å stramme opp teksten i forhold til gjeldende versjon. Samtidig er det lagt inn forslag til konkrete overordna områder vår skole bør ha fokus på i vår tid. 

 

Endelig forslag til idéprogram, inkludert forslag til prinsipprogram og områder organisasjonen skal ha fokus på de kommende fire årene, vil styret formulere i styremøte 7. februar på bakgrunn av høringsuttalelsene fra lokallagene.

 

Høringsfrist er settes til 3. februar. Høringssvar sendes ob@folkehogskole.no .

 

Vi oppfordrer lokallagsleder til å kalle inn til møte i lokallaget for å behandle vedlagte forslag til revidert idéprogram for Folkehøgskoleforbundet, og sende inn høringssvar innen 3. februar. Deretter kan styret legge fram et mer gjennomarbeidet forslag på selve landsmøtet.

 

Vi minner om at det i høst ble sendt ut forslag til endring i valginstruks og rutiner, samt forslag til endring i delegatsmodellen for representasjon til (senere) landsmøter. Høringsfristen gikk ut 12. desember. Innkomne svar støtter så langt forslagene fra styret. Har dere ikke behandlet disse to forslagene kan begge disse sakene behandles i samme lokallagsmøtet, i tillegg til evt. andre saker.    

Kalender