Forslag til statsbudsjett: Business as usual for folkehøgskolene

Forslag til statsbudsjett 2016 som ble lagt fram onsdag 7. oktober er som forventet og derfor business as usual for folkehøgskolene. Regjeringen tar dermed folkehøgskolene på alvor og det blir ingen reprise på fjorårets aksjoner. Budsjettforslaget for folkehøgskolesektorens del representerer en elevtalls- og kostnadsjustering i forhold til inneværende år. I tillegg er det lagt inn friske midler til nye SKAP folkehøgskole i Mandal for oppstart høsten 2016 og første fullfinansierte året for nye Kristiansand folkehøgskole.

Bortsett fra en mulig mindre regnefeil for de to nye skolene, er budsjettforslaget til å leve med, som man sier.

  

Økt motivasjon

Folkehøgskolene har de siste årene opplevd et solid høyt elevtall, og undersøkelser viser at folkehøgskoleåret gjør elevene mer motivert for videre læring. Høsten 2015 startet rekordmange elever på de norske folkehøgskolene.

Folkehøgskolene gir generelt høy sosial kompetanse, i tråd med det Ludvigsen-utvalget etterlyser. Kan forslag til statsbudsjett signalisere at regjering og myndigheter ellers begynner å få øynene opp for den viktige rollen folkehøgskolene spiller i det norske samfunn generelt og i utdanningsNorge spesielt? I et samfunn preget av høye prestasjonskrav, stort frafall fra videregående skole og generelt mange mer eller mindre synlilge krav til de unges liv, er folkehøgskolene et viktig supplement.

 

Grønt initiativ

41 folkehøgskoler samarbeider i høst med Framtiden i våre hender om bærekraftprosjektet «Folkehøgskolen for framtiden». Målet er at bærekraft skal bli en del av undervisningen og driften på folkehøgskolene, gjennom engasjement fra elevene. Prosjektet er sponset med 3,5 millioner kroner av Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen.

Her viser folkehøgskolene at vi virkelig tar klimautfordringene og den nye klimaavtalen på alvor. Folkehøgskolen ønsker å være i front av det grønne skiftet som må komme. Landsmøtet i FOlkehøgskoleforbundet peker i en uttalelse til regjering og storting på nødvendigheten av at bærekraftperspektivet – vidt forsstått – må ligge til grunn for all utdanning. Derfor jobber vi gjennom Folkehøgskolerådet for at det endelige Statsbudsjettet også prioriterer midler til dette prosjektet spesifikt.

Kalender