Første medlemsnytt fra Folkehøgskoleforbundet

Etter at landsmøtet på Agder vedtok å endre navn til Folkehøgskoleforbundet, vil medlemsnytt sendes ut med ny heading. Dette er en midlertidig løsning til det er utviklet et visuelt program for det nye navnet, og det er funnet et bedre nyhetsbrevprogram.

Les om landsmøtevedtak om navneendring og andre vedtektsendringer. Les om nytt idé- og prinsipprogram, det nye styret, resolusjonsvedtak om stipendplasser for søreuropeisk ungdom på norske folkehølgskoler, fordelskort til også praktisk personale, Sindre Vinje som ny rådgiver pedagogisk utviklingsarbeid, opprettelse av utvalg for praktisk personale og Lasse Sandberg ny i rektorutvalget.

Kalender