Første medlemsnytt i 2013

Det nærmer seg landsmøtet i NF på Agder folkehøgskole (18.-21. mars) og flere interessante PUF-kurs, både i sosiale medier og folkehøgskolen (26. februar) og myndig medborgerskap/filosofisk praksis (start 16.-17. april). Les om dette og mye mer. 

Allerede 11. februar inviterers det til dagskonferansen «Danning, globalt medborgerskap og folkehøgskolen. Det skjer på Cafétheateret i Oslo med Kristin Halvorsen i det avsluttende panelet. Les medlemsnytt her:

Kalender