Frihet til å lære – lange linjer i frilynt folkehøgskogskoles 150 årige historie

På jubileet til folkehøgskolen 150 år på Hamar 1. november ble så endelig boken vi har ventet på i fire år, lansert. Arild Mikkelsen har de siste fire - fem årene hatt i oppdrag å skrive om lange linjer i frilynt folkehøgskoles 150 årige historie. Boken foreligger nå på Cappellen-Damms forlag og er trykket med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord. Dette bør være den ultimate julegave under treet i år, til alle som jobber i folkehøgskolen, sitter i styret til en folkehøgskole, eller på annen måte er engasjert og interessert i folkehøgskolens utvikling fra starten i 1864 her i landet til i dag.

Frihet til å lære. Frilynt folkehøgskole i 150 år presenterer tilblivelsen av de norske folkehøgskolene på 1860-tallet, og utviklingen fram til i dag. Boka risser opp det idéhistoriske bakteppet for folkehøgskolene, og viser hvordan nye ideer om kultur, læring og menneskesyn manifesterte seg i opprettelsen av en skole som var – og fortsatt er – mer opptatt av danning og personlig vekst enn tradisjonell utdanning.

Boka drøfter også folkehøgskolenes rolle og betydning på ulike stadier i norgeshistorien. Helt fra starten av var nemlig folkehøgskolebevegelsen en viktig pådriver for endringer i storsamfunnets syn på så vel pedagogikk som mer politiske anliggender, som målsak, nasjonsbygging, kristendom og demokrati. Samtidig har den også selv blitt påvirket av skiftende politiske, økonomiske og sosiale konjunkturer, slik forfatteren viser.

Frihet til å lære gir et perspektivrikt og nyansert bilde av dette unike skoleslagets omskiftelige historie i Norge de siste 150 årene.

 

Arild Mikkelsen (f. 1947) har idéhistorie mellomfag fra Universitetet i Oslo og norsk hovedfag fra Universitetet i Bergen. Han har blant annet vært rektor ved Buskerud Folkehøgskole, lektor ved Nordens folkelige akademi og leder i Norsk Folkehøgskolelag i 10 år. Han har tidligere skrevet en rekke artikler om folkeopplysning og folkehøgskoler i norske og nordiske antologier.

 

Du kan besdtille boka dirkte fra Cappellen-Damm her

Kalender